Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
SMS Infokanál
Bič na černé skládky
Rubriky

Program:

1/ Zahájení
2/ Program jednání
3/ Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4/ Kontrola usnesení z 9.12.2013
5/ MV-vyjádření k prověření postupu orgánů obce
6/ Sdělení k územním studiím
7/ MěÚ Štemberk – sdělení
8/ Žádost o součinnost
9/ Rozhodnutí ke kácení stromů
10/ Žádost o vyjádření ke komunikaci
11/ Žádost o uzavření dodatku odstoupení od smlouvy
12/ Žádost o uzavření smlouvy na prostory ordinace praktického lékaře
13/ Žádost o odkoupení / budova HZS + zahrada /
14/ Zpráva o výsledku auditu
15/ Žádost o zřízení věcného břemene ČEZ
16/ Odprodej pozemku p.č.260/7
17/ Rozpočtové změny č.9
18/ Remit s.r.o.-dodatek č.19 ke smlouvě o dílo
19/ Podání žádosti na POV -oprava MŠ
20/ Obnova venkova-zpracování agendy
21/ Oprava cesty v chatovišti Iívová-zastávka
22/ Zakoupení elektrického sporáku pro ZŠ
23/ Nájemné v KD – ceník + nový správce KD
24/ Odprodej části pozemku p.č.2411 /22
25/ Vypsání konkurzního řízení na ředitelku MŠ
26/ Informace
27/ Diskuze
28/ Závěr

Inzerce

Marcel
Dobrý den, Hledám vhodný...

Martin Dvořák
Máte doma staré domácí na...

Martin Dvořák
Nabízím dopravu do Olomou...

Taťána Sládková
Nabízím krásná černá štěň...

Jana Bernátová
Nabízím dopravu z Jívové ...

Archivy