Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
SMS Infokanál
Bič na černé skládky
Rubriky

Program:

 1. Zahájení
 2. Program jednání
 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 4. Kontrola usnesení z 31.3.2014
 5. Rozpočtové zrněny č.1/2014
 6. Schválení celoročního hospodaření a závěrečného účtu včetně zprávy KÚ Ol.kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
 7. Dodatek č.1 ke smlouvě – zpětný odběr odpadů
 8. Smlouva o smlouvě budoucí – CEZ Distribuce
 9. Žádost o opravu chodníku
 10. Žádost o odprodej pozemku p.č.2083/1
 11. Záměr odprodej části pozemku p.č.2381/1
  Prodej pozemku 2411/13, 71/1, 36/1
 12. Žádost o odprodej části pozemku p.č.2381/1
 13. Oprava cesty rekreační oblast Jívová
 14. Žádost o odkup pozemku p.č.1853/1
 15. Žádost o odkoupení části pozemku p.č.2381/1
 16. Žádost o odkoupení pozemku p.č.2355/2
 17. Žádost o odkoupení části pozemku p.č.l971/7, 2355/2
 18. Žádost o finanční příspěvek MK Jívová
 19. Výběrové řízení opravy MŠ Jívová
 20. Interaktivní sada do MŠ
 21. Schválení kácení dřevin
 22. Oprava v KD-kavárna
 23. Prodej části pozemku p.č.2411/22
 24. Informace
 25. Diskuze
 26. Závěr
Inzerce

Marcel
Dobrý den, Hledám vhodný...

Martin Dvořák
Máte doma staré domácí na...

Martin Dvořák
Nabízím dopravu do Olomou...

Taťána Sládková
Nabízím krásná černá štěň...

Jana Bernátová
Nabízím dopravu z Jívové ...

Archivy