Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
SMS Infokanál
Bič na černé skládky
Rubriky

18.00  Úvodní slovo

     – úvodním slovem vás přivítají jívovské děti M.Chmelová,T. Anderson, bratři Mazánkovi, M. Ševčíková, K. Metterová, N. Klosová, L. Dočkalová, L. Nodžák, A. Keňová

     – čtený pozdrav Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého

18.10  Vystoupí Jívovský pěvecký sbor

– netřeba představovat ,,náš“ sbor velkých hudebních kvalit a nadšených zpěváků, který vede       a řídí Mgr. Ester Pelclová

18.40 Jana Klčová

    – báseň k zamyšlení nás všech v citlivém provedení ze sbírky Mgr. Ireny Kovářové ,,Proměny

     duše,,

18.45  Co možná nevíte z historie kostela sv. Bartoloměje

    – v podání jívovských dětí

19.00  Vystoupení dětí ze ZUŠ 

    – hudebně nadané děti a mládež pod laskavým dohledem paní učitelky Jany Vysoudilové

M. Keňa – kytara ,zpěv, J. Vysoudilová – zpěv : Halleluja ,K.Kouřilová a V. Víťazková- zpěv                                                                                      

19.10 Jana Klčová

    – nitro otevře a duši prozáří krásné verše ze souboru ,,Řeč těla,, od Miroslava Hrabici

19.15  Dolanka

  – pod taktovkou pana Foukala se představí dechová hudba z Dolan, známá v blízkém i širém okolí.

19.35  Kdo byl sv. Bartoloměj?

    – jak málo víme o tomto světci s tak krutým osudem vypráví M. Keňa

19.45  Marek a Petr

    – těšíkovsko-jívovští muži se srdcem na dlani a muzikantskou duší.  

20.00  Adam Mrkva a Martin Metter

    – jívovští mladíci, kteří ví jak rozeznít tóny na svých hudebních nástrojích

          Adam – příčná flétna, Martin – klarinet.

20.05  Pohnutý osud ikony – obraz Panny Marie Sedmibolestné

– vypráví paní Jana Metterová a Lukáš Nodžák

20.15  Sousedský sboreček z Jívové a okolí

     – amatérský sbor skvělých, přátelských lidiček, mající cit pro krásu tónů.

 20.35  GET READY

     –hudební seskupení vynikajících muzikantů z Olomouce, kteří oblaží naše srdce

     skvělou hudbou a písněmi pod širým nebem

21.10  Tichá modlitba a zamyšlení

21.30  Večerní prohlídka kostela

22.00  Přátelské rozloučení s návštěvníky ,,Noci kostelů,,.

 

 ,,Noc kostelů“ vám v našem nádherném chrámu sv. Bartoloměje nabídne nejen bohatý kulturně-duchovní program, ale i výstavy.

 Od 18.00 – 22.00 prohlídka kostela a jeho zákoutí po vlastní ose.

První veřejné vystavení pečetidla obce Jívová a to pouze v tento den!

Opětovné, zajímavé vystavení ornátů kněžích včetně liturgických předmětů

a jejich popisu

Kostel sv. Bartoloměje v dobách dřívějších ve fotografiích.

Prezentace České křesťanské akademie

Ukázka tvořivé činnosti Seniorklubu v Jívové

Výstava obrazů paní Jany Vysoudilové pod názvem ,, Láska s křídly ,,

Humorné střípky na cestu domů

     Pro dětičky, ale i dospěláky jsme připravily oblíbené

     loňské tvoření,, ANDĚLÍČKA“ z jedlého marcipánu

     pomocí pryžové formy.

     Dále si děti mohou vybarvit papírové, vitrážové okénko

     podle svých představ.

     Své výtvory si můžete odnést domů jako vzpomínku na příjemně             

     strávený večer v božím chrámu.

Inzerce

Marcel
Dobrý den, Hledám vhodný...

Martin Dvořák
Máte doma staré domácí na...

Martin Dvořák
Nabízím dopravu do Olomou...

Taťána Sládková
Nabízím krásná černá štěň...

Jana Bernátová
Nabízím dopravu z Jívové ...

Archivy