Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
Virtuální výstava
Bič na černé skládky

18.00  Úvodní slovo

     – úvodním slovem vás přivítají jívovské děti M.Chmelová,T. Anderson, bratři Mazánkovi, M. Ševčíková, K. Metterová, N. Klosová, L. Dočkalová, L. Nodžák, A. Keňová

     – čtený pozdrav Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého

18.10  Vystoupí Jívovský pěvecký sbor

– netřeba představovat ,,náš“ sbor velkých hudebních kvalit a nadšených zpěváků, který vede       a řídí Mgr. Ester Pelclová

18.40 Jana Klčová

    – báseň k zamyšlení nás všech v citlivém provedení ze sbírky Mgr. Ireny Kovářové ,,Proměny

     duše,,

18.45  Co možná nevíte z historie kostela sv. Bartoloměje

    – v podání jívovských dětí

19.00  Vystoupení dětí ze ZUŠ 

    – hudebně nadané děti a mládež pod laskavým dohledem paní učitelky Jany Vysoudilové

M. Keňa – kytara ,zpěv, J. Vysoudilová – zpěv : Halleluja ,K.Kouřilová a V. Víťazková- zpěv                                                                                      

19.10 Jana Klčová

    – nitro otevře a duši prozáří krásné verše ze souboru ,,Řeč těla,, od Miroslava Hrabici

19.15  Dolanka

  – pod taktovkou pana Foukala se představí dechová hudba z Dolan, známá v blízkém i širém okolí.

19.35  Kdo byl sv. Bartoloměj?

    – jak málo víme o tomto světci s tak krutým osudem vypráví M. Keňa

19.45  Marek a Petr

    – těšíkovsko-jívovští muži se srdcem na dlani a muzikantskou duší.  

20.00  Adam Mrkva a Martin Metter

    – jívovští mladíci, kteří ví jak rozeznít tóny na svých hudebních nástrojích

          Adam – příčná flétna, Martin – klarinet.

20.05  Pohnutý osud ikony – obraz Panny Marie Sedmibolestné

– vypráví paní Jana Metterová a Lukáš Nodžák

20.15  Sousedský sboreček z Jívové a okolí

     – amatérský sbor skvělých, přátelských lidiček, mající cit pro krásu tónů.

 20.35  GET READY

     –hudební seskupení vynikajících muzikantů z Olomouce, kteří oblaží naše srdce

     skvělou hudbou a písněmi pod širým nebem

21.10  Tichá modlitba a zamyšlení

21.30  Večerní prohlídka kostela

22.00  Přátelské rozloučení s návštěvníky ,,Noci kostelů,,.

 

 ,,Noc kostelů“ vám v našem nádherném chrámu sv. Bartoloměje nabídne nejen bohatý kulturně-duchovní program, ale i výstavy.

 Od 18.00 – 22.00 prohlídka kostela a jeho zákoutí po vlastní ose.

První veřejné vystavení pečetidla obce Jívová a to pouze v tento den!

Opětovné, zajímavé vystavení ornátů kněžích včetně liturgických předmětů

a jejich popisu

Kostel sv. Bartoloměje v dobách dřívějších ve fotografiích.

Prezentace České křesťanské akademie

Ukázka tvořivé činnosti Seniorklubu v Jívové

Výstava obrazů paní Jany Vysoudilové pod názvem ,, Láska s křídly ,,

Humorné střípky na cestu domů

     Pro dětičky, ale i dospěláky jsme připravily oblíbené

     loňské tvoření,, ANDĚLÍČKA“ z jedlého marcipánu

     pomocí pryžové formy.

     Dále si děti mohou vybarvit papírové, vitrážové okénko

     podle svých představ.

     Své výtvory si můžete odnést domů jako vzpomínku na příjemně             

     strávený večer v božím chrámu.