Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
Virtuální výstava
Bič na černé skládky

V následujících dnech máme poslední příležitost vyjít na procházku kolem Jívové a užít si pohledů na místní i vzdálené kopce, které byly dosud zdobeny již třemi skupinami větrných parků u Lipiny, Rejchartic a Hraničných Petrovic. Pořízené fotografie se tak stanou vzácným artiklem a památkou pro další generace, které mají šanci se z těchto ostudných kroků poučit.

Vedení obce Jívová se za tiché podpory místních občanů podařilo podpořit výstavbu dalších pěti elektráren, které mají stát v těsné blízkosti obce (nejbližší již 950m od posledního stavení), přičemž jejich přínos pro obec je přinejmenším sporný. Chabý přísun peněz do obecní kasy je směšnou záplatou na pětadvacetileté zhyzdění obce, která dosud více či méně odolávala vlivu komerce a městských manýrů.

Nezbývá, než konstatovat, že co jsme chtěli to máme, koho jsme si zvolili, ten za nás rozhoduje. 

Přeji vám příjemné prohlížení obrázků z Google Earth, které ukazují budoucí rozmístění a vzhled dalších pěti elektráren u Jívové.