Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
Virtuální výstava
Bič na černé skládky


Milí spoluobčané,

ráda bych vás seznámila s projektem, který bych prostřednictvím vás, obce Jívová a skrze sebe ráda realizovala.

V naší krajině ubývá stromů a to vede k odtoku vody a následně vody citelně ubývá, krajina mění svůj ráz a my lidé z ní stále jen čerpáme.

Nežiji v této obci tak dlouho, jak mnozí z vás, přesto mi tahle krajina přirostla k srdci a ráda bych pro ni něco udělala. To mě vedlo k vytvoření projektu,skrze který je možné do krajiny vrátit stromy.

Uvažovala jsem, jak spojit potřebné s užitečným a vyplynulo z toho, sázet stromy ovocné, s užitkem pro občany Jívové. Abychom nemuseli ovoce kupovat, ale měli vlastní zdroje. Možností je v této oblasti mnoho, strom na rok za mírný poplatek pronajmout, obecní zahrada pro školu a školku, nápadů je spousta…

Našla a oslovila jsem organizaci „Sázíme stromy“, která zcela zdarma nakoupí ovocné stromy, které do této oblasti patří, zajistí jejich zasazení a od obce požaduje jen to, aby uvolnila obecní pozemky, mladý strom ve vedrech zalila a po čase odstranila úvaz, kterým je mladý strom přivázán.

Tenhle záměr jsem poslala panu starostovi a zastupitelům. Po nějaké době jsem zašla za panem starostou se zeptat, co na návrh říká a on mě obeznámil, že spolu se zastupiteli, na impuls mého dopisu, vyhradili pro rok 2019 70 tisíc na výsadbu stromů. Což velmi oceňuji.

Pro organizaci Sázíme stromy nebyl otevřený, ze strachu ze závazku. Po naší společné rozmluvě, ale přistoupil na schůzku se zástupkyní Sázíme stromy a já doufám, ve vzájemnou spolupráci. Mluvil o možnosti využít pozemek, který vzniká za ČOV…..

Abych i já přispěla svou energii, rozhodla jsem se založit spolek, který bude slučovat lidi, kterým na krajině záleží, pomůže s výsadbou a péčí o stromy, uspořádá v obci den Země, den Vody a povede děti k vědomí, že ze Země nemůžeme jen čerpat, ale je třeba ji i něco vracet.

Píši tenhle otevřený dopis,abych vás oslovila, motivovala a požádala o spolupráci.

Dne 28.3. v 18 hod, se uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva a ráda bych vás pozvala a poprosila o podporu, návrh kde sázet a o vaše další návrhy.

Vím, že to není záležitost jednoho roku, ale systematické práce a vracení krajiny do udržitelného stavu a věřím, že naše děti a děti našich dětí z toho budou mít užitek.

S přáním pěkných jarních dnů

Kateřina Hrubá

„Půdu nedědíme po našich předcích, ale půjčujeme si ji o našich dětí.“