Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
Virtuální výstava
Bič na černé skládky

Martin Dvořák

Výstřižek

Tato výzva vznikla v Kolegiu Paměti národa krátce po 17. listopadu 2015. Reaguje na události, k nimž v posledních měsících dochází nejen v Praze a naší zemi, ale po celé Evropě. Varuje před zneužitím obav z uprchlické krize, situace v Rusku a z rozdělení naší společnosti. Prvními signatáři se stali českoslovenští veteráni druhé světové války, odbojáři, přeživší oběti holokaustu, bývalí političtí vězni a disidenti z doby komunistické totality. Prohlášení Adventní výzvy považují za postoj. Její text není návodem, jak se má mezinárodní situace řešit, ale jakých idejí bychom se měli při hledání řešení přidržet. Autoři žádají každého, kdo s výzvou souhlasí, aby se pod ni připojil svým jménem.

Celý příspěvek

task-150x150Na stránkách ZŠ Jívová na adrese http://www.zsjivova.cz/category/2-a-3-trida/ nyní mohou rodiče 2. a 3. třídy vidět aktuální zadání domácích úkolů pro své ratolesti. Tento vstřícný krok paní učitelky Kašpárkové výrazně usnadňuje mnohdy detektivní pátrání rodičů, když se zrovna jejich dětem nepovede zadání úkolů donést až domů.