Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
SMS Infokanál
Bič na černé skládky
Rubriky

Martin Dvořák

Především plný každodenní krásy, umění a zvláštního souladu ve zdánlivém nepořádku. Byla to v podstatě jen krátká doba, po kterou jsem měl možnost do tohoto světa nahlédnout, ale i přesto to byl zvláštní, intenzivní a nezapomenutelný zážitek, který lze těžko nějak popsat.

Těchto pár fotografií, které jsem měl kdysi možnost pořídit, však tento svět trochu přibližují.

Program:
1. Zahájení
2. Seznámení s oficiálními výsledky voleb
3. Složení slibu členů zastupitelstva obce ( § 69 odst. 2 Zákona o obcích)
4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
5. Volba volební a návrhové komise
6. Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva obce
7. Volba starosty, místostarosty
8. Volba finančního výboru ( předseda – členové)
9. Volba kontrolního výboru ( předseda – členové)
10. Diskuze
11. Usnesení
12. Závěr

Inzerce

Marcel
Dobrý den, Hledám vhodný...

Martin Dvořák
Máte doma staré domácí na...

Martin Dvořák
Nabízím dopravu do Olomou...

Taťána Sládková
Nabízím krásná černá štěň...

Jana Bernátová
Nabízím dopravu z Jívové ...

Archivy