Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
Virtuální výstava
Bič na černé skládky

Milena Hesová

I takto může dopadnout závada na větrné elektrárně – v tomto případě se to stalo 23.2.2014 u Möhnesee / Německo.

Z těchto informací vyplývá, že požáry VE nejsou zcela výjimečnou událostí, jen se o tom moc nemluví. Poučení může být i takové, že vzdálenost 400 m od obytné zástavby je nedostatečná a může být v případě požáru VE nebezpečná. A to se jednalo o výšku VE pouze 70 m! V případě výšky sloupu VE přes 100 m může být kritickou i vzdálenost kolem 700 m.

Celý příspěvek

Seniorklub Jívová přijal pozvání Svazu seniorů a invalidů v Budišově nad Budišovkou na tradiční „Ples babiček a dědečků„ , který se koná v sobotu 24.3.2012 ve 14 hodin v kulturním domě v Budišově nad Budišovkou. Společný odjezd velkým autobusem z Jívové ve 13 hod., předpokládaný návrat kolem 20 hod. Členové seniorklubu jedou zadarmo, nečlenové platí 50, -Kč.

Hraje kapela Allegro, kulturní vystoupení dětí , bohatá tombola, občerstvení zajištěno.

Srdečně zveme členy, ale i nečleny Seniorklubu Jívová.

Celý příspěvek

Seniorklub Jívová přijal pozvání seniorklubu v Příkazích a zve tímto členy ale i nečleny na XI. ples seniorů dne 18.2.2012 ve 14,00 hodin
v sále Záloženského domu v Příkazích.

Hraje:dechová hudba Nákelanka,
Občerstvení a program zajištěn, vstupné 50,-Kč

Odjezd z Jívové od obchodu autobusem ve 13:00, členové jedou zadarmo, nečlenové platí 50,-Kč.

Celý příspěvek

Vezme se dvanáct měsíců, pořádně se očistí od veškeré zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti.
Každý měsíc se rozkrájí na 30 nebo 31 dílů (s výjimkou února), takže zásoba vystačí na celý rok. Potom se každý den upraví tak, že se vezme jedna dávka poctivé práce, dvě dávky dobré nálady, přidají se tři vrchovaté lžíce optimismu, čajová lžička snášenlivosti a špetka taktu. Všechno se to bohatě zalije láskou. Takto připravené se ozdobí kytičkou pozornosti a podává se s milým úsměvem a dobrým přátelským slovem.

Tento recept mám od svoji babičky, která podle něj vaří už skoro devadesát let, proto ji miluji.

Hesová Milena

Celý příspěvek

Vážení spoluobčané,

už to bude skoro rok, který uplynul od chvíle, kdy se zrodila myšlenka založit v obci aktivní klub seniorů. Sehnat partu nadšenců z řad seniorů zapálených pro správnou věc, nebyl žádný problém. A tak 3. 2. 2011zasedl zakládající pětičlenný výbor a Seniorklub byl na světě. Díky vstřícnosti místních zastupitelů se mohl klub úspěšně rozvíjet.

Vklad 20 000, – Seniorklubu na činnost z obecního rozpočtu byla velká motivace a zároveň obrovská zodpovědnost, jak tento dar zúročit ve prospěch Seniorklubu napříč všemi generacemi. Podařilo se, senioři dokázali, že se chtějí a umí aktivně zapojit do kulturního dění v obci, která na tento spolek může být právem hrdá.

K dnešnímu dni Seniorklub registruje 44 členů. O tom, že program klubu je velmi pestrý a zábavný, svědčí, že se scházíme pravidelně každou středu poměrně v hojném počtu v kulturním domě a nebo někde na výletě. O činnosti klubu informuje vývěsní skříňka uprostřed obce a Seniorklubu vyhrazená část internetových stránek http://jivova.com, o kterou se nám vzorně a zdarma stará pan Martin Dvořák, kterému touto cestou děkujeme.

Celý příspěvek

Sbírka vánočních dárků zakoupených z vlastních zdrojů členů byla věnovaná sociálně slabým dětem na Ukrajinu. Vánoční balík jsme odvezli 24.11.2011 charitě do Šternberku k rukám paní ředitelky.

Děkujeme všem členům,kteří přispěli.

Obecní úřad v Jívové dne 22. 11. 2011

Seniorklub o. s. Jívová

Věc: žádost Seniorklubu Jívová o bezplatný pronájem prostoru k vytvoření klubové

základny.

   Žádáme tímto o bezplatný, či symbolický pronájem vhodného prostoru na účelem vytvoření klubové základny občanského sdružení Seniorklubu. Seniorklub je registrován od 3. 2. 2011 a k dnešnímu dni má 42 členů. Toto občanské sdružení se aktivně podílí na vytváření kulturního dění v obci napříč všemi generacemi –spolupráce s jinými spolky –Sokol, církev, mládež, ale hlavně aktivní činnost seniorů, kteří již několikrát dokázali, že se ještě chtějí zapojit do aktivního kulturního a společenského života v obci. V neposlední řadě je na místě zmínit, že se Seniorklub zapojil do charitativní činnosti pro sdružení Omega v Kyjově, pletou ručně obvazy pro leprosária v Indii i z vlastních zdrojů. Z těchto důvodů spoléháme na vstřícnost a pochopení zastupitelů obce . Po vytvoření stálé klubové základny může Seniorklub žádat o dotace třeba na vybavení klubovny odbor kultúry v Olomouci. Návrh žádosti byl projednán na výroční členské schůzi Seniorklubu dne 16. 11. 2011 a jednohlasně odhasován výborem a všemi členy Seniorklubu. K žádosti přikládáme zprávu roční činnosti Senioklubu.

Celý příspěvek

3. 2. 2011 proběhla registrace občanského sdružení Seniorklub.

Od tohoto dne se úspěšně scházíme ve středu 1x za 14 dní v kulturním domě. Díky vstřícnosti zastupitelů obce, kteří klubu věnovali z obecného rozpočtu 20 000,- a členských příspěvků se začal Seniorklub aktivně podílet na kulturním dění v obci napříč všemi generacemi.

Máme registrováno 44 členů. Začali jsme pedikovat košíky, díky Lidce Šlížkové.

9. 3. proběhlo sousedské posezení s pozvaným hostem, kterým byla rodačka z Jívové a členka Seniorklubu v Chomoutově p. Liba Slimaříková se svoji skvělou harmonikou.

Celý příspěvek