Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
SMS Infokanál
Jóga Jívová
Bič na černé skládky
Rubriky

Jívová

Informace o obci Jívová

Před pár týdny jsem ve schránce našel dva výtisky tohoto poněkud podivného pamfletu, o kterém si lze myslet cokoliv, vyjma toho, že se jedná o vážně myšlený čin.
 

Dovolím si to shrnout v několika bodech: Celý příspěvek

Mezi Jívovou a Domašovem le­žela v 16. století ves Kuznin, kterou třicetiletá válka zcela zničila. Nejprve propukla v obci morová nákaza, které podlehla většina obyvatel, dílo zkázy potom dokonala švédská vojska a vesnici vypálila. Zbytek obyvatel uprchl do nedaleké Jívové.

Před těmito tragickými událostmi žil v obci starý dřevorubec s dcerou Johanou. Žena mu umřela krátce po porodu, přesto vychoval Johanu, jak nejlépe dovedl. Chodil každý den do lesa za prací a Johana obstarávala skromné hospodářství.

Kdysi dřevorubec měl první lásku Jmenovala se Gerda.  Bylo  to už dávno, kdy chodíval v jejich stopách po lesní pěšině, když se vracela ze vsi domů, do osamělého domku uhlíře Volfa!  On tehdy za ní chodil jako stín, neměl odvahu ji oslovit a vyznat že ji vlastně miloval. A ona byla zase příliš hrdá na to, aby alespoň úsměvem naznačila, že jí také není lhostejný. Tak plynuly měsíce, aniž by někdo z těch dvou vystoupil ze zača­rovaného kruhu a oslovil druhého. Nebylo se tedy co divit, když jednoho dne se jiná dívka ze vsi vyznala mladíkovi ze svých citů, že přijal její nabídku. Znali se již od mládí, byla to hodná a počestná žena. Začali se navzájem stále více sbližovat a vzpomínku na Gerdu od vanul první jarní vánek.

Celý příspěvek

task-150x150Na stránkách ZŠ Jívová na adrese http://www.zsjivova.cz/category/2-a-3-trida/ nyní mohou rodiče 2. a 3. třídy vidět aktuální zadání domácích úkolů pro své ratolesti. Tento vstřícný krok paní učitelky Kašpárkové výrazně usnadňuje mnohdy detektivní pátrání rodičů, když se zrovna jejich dětem nepovede zadání úkolů donést až domů.

Inzerce

Marcel
Dobrý den, Hledám vhodný...

Martin Dvořák
Máte doma staré domácí na...

Martin Dvořák
Nabízím dopravu do Olomou...

Taťána Sládková
Nabízím krásná černá štěň...

Jana Bernátová
Nabízím dopravu z Jívové ...

Archiv
Statistiky
Dnešní návštěvy: 4
Online: 0
OS:
Browser:
IP: 54.92.174.226