Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
Virtuální výstava
Bič na černé skládky

Jívová

Informace o obci Jívová

Zhruba před 14-ti dny u nás zazvonila mladá dvojice s již trochu klasickým dotazem na dodavatele elektřiny. Jelikož jsem tak nějak přesvědčen o tom, že společnosti, jako ČEZ a pod., nemají potřebu vysílat, snad to bylo dokonce i o víkendu, kohokoliv takto do terénu obcházet domy, zaujal jsem již od začátku odmítavý postoj.

Slečna před sebou držela jakousi průkazku, zřejmě ke vzbuzení dojmu, že je nějakou tou oficiální zastupitelkou společnosti ČEZ. Na její dotaz na odběratele jsem jí odpověděl, že je to moje věc. Řekla mi, že mají hlášeno, že poslední dobou tu chodí podomní prodejci od konkurence, na což jsem jí řekl, že i kdybych u konkurence byl, tak je to stále moje věc a že s ní to řešit nebudu.

Na to mi odpověděla, že se tedy mám dostavit na pobočku, na což jsem jí řekl, že nikam chodit nebudu, protože ČEZ se mnou komunikuje písemně a nikam chodit nemusím.

Celý příspěvek

Program:

 1. Zahájení
 2. Program jednání
 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 4. Kontrola usnesení z 31.3.2014
 5. Rozpočtové zrněny č.1/2014
 6. Schválení celoročního hospodaření a závěrečného účtu včetně zprávy KÚ Ol.kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
 7. Dodatek č.1 ke smlouvě – zpětný odběr odpadů
 8. Smlouva o smlouvě budoucí – CEZ Distribuce
 9. Žádost o opravu chodníku
 10. Žádost o odprodej pozemku p.č.2083/1
 11. Záměr odprodej části pozemku p.č.2381/1
  Prodej pozemku 2411/13, 71/1, 36/1
 12. Žádost o odprodej části pozemku p.č.2381/1
 13. Oprava cesty rekreační oblast Jívová
 14. Žádost o odkup pozemku p.č.1853/1
 15. Žádost o odkoupení části pozemku p.č.2381/1
 16. Žádost o odkoupení pozemku p.č.2355/2
 17. Žádost o odkoupení části pozemku p.č.l971/7, 2355/2
 18. Žádost o finanční příspěvek MK Jívová
 19. Výběrové řízení opravy MŠ Jívová
 20. Interaktivní sada do MŠ
 21. Schválení kácení dřevin
 22. Oprava v KD-kavárna
 23. Prodej části pozemku p.č.2411/22
 24. Informace
 25. Diskuze
 26. Závěr

Program:

 1. Zahájení
 2. Program jednání
 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 4. Kontrola usnesení z 10.2.2014
 5. Schválení účetní závěrky včetně inventurní zprávy ZŠ a MŠ
 6. Schválení příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro SDH
 7. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 2411/13, 71/1 a 36/1
 8. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 2411/2
 9. Žádost o odprodej pozemku p.č.2083/1
 10. Schválení rozpočtu na rok 2014
 11. Směrnice č.2/20 12 – zrušení
 12. Pronájem KD – ceník
 13. Smlouva nájem pozemku p.č.1146/2
 14. Smlouva o dílo Timoris Projekt a.s. – POV
 15. Smlouva o dílo Timoris Projekt a.s. – Program rozvoje obce
 16. Informace
 17. Diskuze
 18. Závěr

Pavel Stonawský, 13. květen 2006
Pozemky v Jívové lákaly i spekulanty
(zdroj: http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m1|mt158|mo1421)

Jak omladit vesnici, přitáhnout do ní „čerstvou krev“ a udržet tak v provozu třeba místní školu? Přece prodat zájemcům levně pozemky na výstavbu domů! Tak zní rada z Jívové na Olomoucku.

Celý příspěvek

(zveřejněno na http://dvorakmartin.blog.idnes.cz/c/397315/Kolik-stoji-svedomi.html)

Jívová je malá podhorská vesnička s bezmála 580 obyvateli (k 1.1.2014), která je svou polohou svým způsobem unikátní. Z Olomouce je svými 20km stále dostupná a zároveň na ni zatím ještě nedosáhly nenasytné pařáty masové satelitní výstavby.

Tento nešvar se však tlačí všemi směry a je jen velmi těžké odolat. Tedy nebylo by to zas tak těžké, kdyby existoval dostatečně jasný a specifický územní plán a místní pravidla, která by dokázala uchránit tuto vesničku před przněním.

Celý příspěvek

Program:

1/ Zahájení
2/ Program jednání
3/ Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4/ Kontrola usnesení z 9.12.2013
5/ MV-vyjádření k prověření postupu orgánů obce
6/ Sdělení k územním studiím
7/ MěÚ Štemberk – sdělení
8/ Žádost o součinnost
9/ Rozhodnutí ke kácení stromů
10/ Žádost o vyjádření ke komunikaci
11/ Žádost o uzavření dodatku odstoupení od smlouvy
12/ Žádost o uzavření smlouvy na prostory ordinace praktického lékaře
13/ Žádost o odkoupení / budova HZS + zahrada /
14/ Zpráva o výsledku auditu
15/ Žádost o zřízení věcného břemene ČEZ
16/ Odprodej pozemku p.č.260/7
17/ Rozpočtové změny č.9
18/ Remit s.r.o.-dodatek č.19 ke smlouvě o dílo
19/ Podání žádosti na POV -oprava MŠ
20/ Obnova venkova-zpracování agendy
21/ Oprava cesty v chatovišti Iívová-zastávka
22/ Zakoupení elektrického sporáku pro ZŠ
23/ Nájemné v KD – ceník + nový správce KD
24/ Odprodej části pozemku p.č.2411 /22
25/ Vypsání konkurzního řízení na ředitelku MŠ
26/ Informace
27/ Diskuze
28/ Závěr