Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
SMS Infokanál
Bič na černé skládky
Rubriky

Jívová

Informace o obci Jívová

Young Man with His Hand on His ForeheadNa žádost paní Jany Metterové zde zveřejňuji odpověď Krajského úřadu Olomouckého kraje na její stížnost proti způsobu vyřízení její žádosti o informaci, při jejímž vyřizování došlo k poněkud komické situaci, kdy v této odpovědi Krajský úřad již komentuje formu nachystané budoucí, ještě nezaslané, odpovědi obecního úřadu paní Metterové a to zejména ve smyslu porušení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Nezbývá tedy než poděkovat Krajskému úřadu za to, že uspíšil vyřízení celé záležitosti zamezením obecnímu úřadu v zaslání nevyhovujících a neúplných dokumentů, čímž by došlo jen ke zbytečnému prodlení. Níže uvedený příklad budiž mimo jiné i návodem, jak se v podobných situacích bránit a nenechat se odbývat.

Program:

 1. Zahájení
 2. Program jednání
 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 4. Kontrola usnesení z 4.11.2013
 5. Námitka proti zápisu z 4.11.2013
 6. Dotaz pani Hesové
 7. Záměr obce-odprodej pozemku p.č. 260/7
 8. Jmenování inventarizačních komisí
 9. Smlouva dotace ROP
 10. Elektronická aukce na energii
 11. Rozpočtové změny Č.7/2013
 12. Veřejná zakázka na výzkum veřejného mínění VP
 13. Informace
 14. Diskuze
 15. Závěr

uplatekDne 28.11.2013 proběhlo ve večerních hodinách v prostorách obecního úřadu obce Jívová jednání mezi zástupci firmy Synergion s.r.o. (developer větrných elektráren) a vybranou částí zastupitelstva, která s výstavbou souhlasí. Zbylí dva členové, Milena Hesová a Petr Chudárek, kteří jsou proti výstavbě, k této schůzce přizváni nebyli.

Na základě této skutečnosti byla zaslána níže citovaná a v plném znění přiložená žádost o vysvětlení této situace.


Celý příspěvek

Je to záměr, strach čerta z kříže, nebo jen problém s pochopením psaného textu?

Závěr z uplynulého zasedání zastupitelstva zněl jasně:

Průzkum veřejného mínění se bude realizovat až poté, co se ukáže, že stavba VE není v rozporu se studiemi ÚS VenOK a ÚS KkosNJ.

Usnesení je zkrácenou verzí zápisu, přičemž by ale nemělo být neúplné, zavádějící nebo snad měnící význam jeho bodů. V prvním pokusu o usnesení vypadal bod 13. takto:

Celý příspěvek

Obyvatelé podhůří Nízkého Jeseníku protestují proti výstavbě větrných elektráren. Režie I. Bystřičan

Jívová, Křišťanovice, Bílčice, Horní Loděnice, Moravský Beroun, Dvorce – vesnice a městečka Nízkého Jeseníku roztroušená po pahorkovité a dnes už zcela opuštěné krajině. Jako blesk z čistého nebe tady zasáhla vlna projektů výstavby větrných elektráren. Romantická a klidná krajina, jejíž rekreační hodnota v dnešní moderní době stoupá, má být nevratně postižena výstavbou až dvousetmetrových stožárů. Ti lidé, kteří odtud ještě neutekli za snadnějším životem a kteří zde stranou městské civilizace pracují a žijí, mají strach, že cena jejich pozemků a nemovitostí klesne, že je budou rotující vrtule obtěžovat, že nebudou moci klidně spát.

Celý příspěvek

Inzerce

Marcel
Dobrý den, Hledám vhodný...

Martin Dvořák
Máte doma staré domácí na...

Martin Dvořák
Nabízím dopravu do Olomou...

Taťána Sládková
Nabízím krásná černá štěň...

Jana Bernátová
Nabízím dopravu z Jívové ...

Archivy