Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
SMS Infokanál
Bič na černé skládky
Rubriky

Jívová

Informace o obci Jívová

Na pondělním zastupitelstvu se udály mimo jiné dvě věci:

 1. přítomní občané museli starostce i zastupitelům opakovaně připomínat to, na čem se zastupitelstvo na předchozím zasedání dohodlo, přičemž situace neměla daleko k nezpochybnitelnému dokázání nepravdivosti tvrzení starostky o neprojednávání daného tématu
 2. do funkce finančního kontrolora byla zvolena starostkou doporučená slečna se všeobecným středoškolským vzděláním jako nástupkyně člověka se znalostmi účetnictví

V prvém případě se jedná o opakovanou, tedy poněkud už běžnou situaci, která byla díky existenci audiovizuální nahrávky vyhrocena poněkud ad absurdum. Taková je však realita a dokud si toto občané dostatečně neuvědomí při následných volbách do zastupitelstva, lepší to nebude.

V druhém případě je možná na místě se ptát, zda do funkce finančního kontrolora obce může být zvolen kdokoliv bez jakýchkoliv nároků na praxi. Přičemž v úvodu volby tohoto člena sama starostka uvedla, že do konce roku obec čekají dvě finanční kontroly. Vyvstává tedy další otázka, jak může být tato slečna schopna bez jakéhokoliv vzdělání či praxe v této oblasti schopna tuto funkci vykonávat.

Program:

 1. Zahájení
 2. Program jednání
 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 4. Kontrola usnesení z 29.7.2013
 5. Žádost o zateplení budovy školky
 6. Rozpočtové změny č.4, č.5, č.6
 7. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 2083/1
 8. Žádost o finanční podporu Hospic na Svatém Kopečku
 9. Dílčí přezkoumání hospodaření obce
 10. Odstoupení z funkce člena finančního výboru a volba nového
 11. Žádost o odkoupení části pozemku 1067/2
 12. Veřejná zakázka na výzkum veřejného mínění VP
 13. Projednání kácení dřevin rostoucích mimo les-podání žádosti
 14. Rozpočtové provizórium na rok 2014
 15. Žádost o příspěvek ZUŠ Moravský Beroun
 16. Informace
 17. Diskuze
 18. Závěr

Dovoluji si reagovat tímto malým článkem v tomto předvolebním období k podmínkám, které nastavilo vedení naší obce pro prezentaci jednotlivých kandidátů a stran do Poslanecké sněmovny ČR a zároveň vyjádřit svůj osobní názor.

Nejsem stoupencem ani jedné strany v tomto malém předvolebním excesu, ale rozhodně mě to utvrzuje v mém přesvědčení, že něco nebo lépe řečeno někdo nepostupuje rovně ve vztahu k nastavení rovných podmínek pro všechny uchazeče o poslanecký mandát. Je mi jasné, že v tak malé obci, jako je ta naše, není nutné vyčleňovat plochy pro předvolební kampaně, ale na druhé straně mi není jasné proč jedné straně je umožněno se prezentovat a druhé ne.

kscm

Celý příspěvek

180px-Jacobus_SinapiusJakub Hořčický z Tepencelatinsky Jacobus Sinapius (1575 – 1622) byl český farmakologlékař a alchymista, osobní lékař císaře Rudolfa II. Je jedním z možných původců Voynichova rukopisu.

Narodil se v Českém Krumlově v chudé rodině, tamtéž vystudoval jezuitský seminář. V roce 1598 začal studovat v Klementinu filozofii a chemii. Bohatství mu vynesl destilát, zvaný Aqua Sinapis. V roce 1600 se stal administrátorem nové jezuitské koleje v Jindřichově Hradci. Císař Rudolf II. ho v roce 1607 jmenoval svým osobním lékařem. V roce 1608 byl povýšen do šlechtického stavu s přídomkem „de Tepenec“. Byl horlivýmkatolíkem, na podporu katolické víry také napsal také knihu. Později se stal správcem zámku v Mělníku, ale udělal si mnoho nepřátel mezi protestanty. Při povstání byl také protestanty uvězněn, v roce 1620 ale zase propuštěn. Zemřel v roce 1622 při pádu z koně.[1]

Na první straně Voynichova rukopisu byl rozeznán dnes již smazaný podpis „Jacobj à Tepenece“, existuje ale otázka, zda byl Hořčický autorem rukopisu, nebo jen jeho vlastníkem.

Celý příspěvek

Inzerce

Marcel
Dobrý den, Hledám vhodný...

Martin Dvořák
Máte doma staré domácí na...

Martin Dvořák
Nabízím dopravu do Olomou...

Taťána Sládková
Nabízím krásná černá štěň...

Jana Bernátová
Nabízím dopravu z Jívové ...

Archivy