Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
SMS Infokanál
Bič na černé skládky
Rubriky

Krásná Jívová o.s.

Rubrika pro příspěvky občanského sdružení Krásná Jívová

V sobotu 24.8.2013 ve 14:00 byla zahájena společná výstava fotografů Jindřicha Štreita a Miroslava Urbana v prostorách kaple Bartolomějského kostela a v přilehlé márnici.

Fotoreportáž najdete ve fotogalerii, natočená krátká videa, zachycující „Liščí baladu“, výklad obou autorů ke svým dílům a návštěvníky výstav se zde objeví hned po jejich zpracování.

Děkuji všem, kteří se na zorganizování celé akce podíleli, dětem za pěkné vystoupení a oběma autorům za jejich účast.

Celý příspěvek

Rád bych poděkoval všem, kdo se podíleli na vzniku a průběhu výstavy „Jívová/Giebau – cestování časem“, zejména členům o.s. Krásná Jívová, jmenovitě Líbě a Zdeňkovi Šlezarovým, Mileně a Ivanu Hesovým a dále Janě a Standovi Metterovým, také své manželce za podporu, zejména cateringového typu 🙂 Účast návštěvníků byla přímo neuvěřitelně velká, za což jim patří také velký dík, neboť to bylo známkou toho, že vše dopadlo nad očekávání dobře.

Virtuální výstavu je možné nadále shlédnout zde:

Jívová/Giebau - cestování časem

Celý příspěvek

Územní a stavební řízení

Podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále také jen „ZOPK“), se ochrana přírody podle tohoto zákona uskutečňuje za přímé účasti občanů, prostřednictvím jejich občanských sdružení a dobrovolných sborů či aktivů. Občanské sdružení, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, je podle tohoto ustanovení oprávněno, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Občanské sdružení je oprávněno účastnit se správního řízení, pokud svou účast písemně oznámí do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno a v tomto případě má postavení účastníka řízení.

Celý příspěvek

Dne 8.2.2011 bylo zaregistrování občanské sdružení Krásná Jívová.

Jedná se o nepolitické občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Základními cíli jsou zejména:

  1. Ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení.
  2. Ochrana životního prostředí, včetně ochrany zdraví a kvality života.
  3. Ochrana kulturních hodnot.
  4. Rozvoj demokracie a otevřené občanské společnosti.

Celý příspěvek

Inzerce

Marcel
Dobrý den, Hledám vhodný...

Martin Dvořák
Máte doma staré domácí na...

Martin Dvořák
Nabízím dopravu do Olomou...

Taťána Sládková
Nabízím krásná černá štěň...

Jana Bernátová
Nabízím dopravu z Jívové ...

Archivy