Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
Virtuální výstava
Bič na černé skládky

VE Jívová

Milada Malíková, starostka Jívové, v rozhovoru pro Deník říká: Komentář
1
 • Odpůrci VE v Jívové nikdy netvrdili, že technologie na výrobu elektřiny z větru je něco špatného, právě naopak. V duchu hlavních cílů o.s. Krásná Jívová jsme pro jakékoliv ekologické řešení. Vždy jsme kritizovali pouze umístění obřích elektráren v těsné blízkosti obce, porušování regulativů kraje, neserioznost zainteresované firmy a osobní zájmy starostky obce.
 • Starostka „otevřeně sdělila“, jak je to s jejími pozemky až poté, co jsme na to sami upozornili.
 • Zmiňovaný adresný výzkum byla jedna velká, kdo ví, jestli záměrně či ne, zpackaná záležitost, viz: http://www.jivova.com/2013/12/12/zpackany-pruzkum-zamer-nebo-zase-jen-neschopnost/
  Není pravdou, že se žádná firma nepřihlásila. Přihlásily se dvě.
2   Celý příspěvek

Na několika posledních zasedáních zastupitelstva obce Jívová bylo opakovaně zastupitelstvu vysvětlováno, že existují dvě studie, s nimiž je, dle letáku, zpracovaného p. Chlupem, jakýkoliv záměr další výstavby větrných elektráren v katastru obce Jívová v přímém rozporu. Tyto skutečnosti však byly částí zastupitelstva, která výstavbu VE podporuje, doposud vždy zlehčovány a odmítány, přičemž bylo poukazováno na „neoficiálnost“ názoru.

Na zasedání zastupitelstva dne 29.7.2013 a opakovaně dne 4.11.2013 bylo řečeno, že bude vytvořena pracovní skupina, která vznese dotaz, týkající se těchto skutečností, směrem k příslušným orgánům Olomouckého kraje, případně dalších.

Vzhledem k tomu, že se o.s. Krásná Jívová obávalo, že i přes tato usnesení zde bude vyvíjena snaha ze strany větrné elektrárny podporujících zastupitelů o zdržování nebo snad dokonce zabránění v uskutečnění tohoto kroku, rozhodlo se sdružení sestavit vlastní dopis, adresovaný mimo jiné Krajskému úřadu Olomouckého kraje – Odboru strategického rozvoje kraje, který je níže citován v celém znění.

Později byl také odeslán podobný dopis zastupitelkou Milenou Hesovou na stejné orgány.

O.s. Krásná Jívová i p. Milena Hesová již obdrželi odpovědi od Olomouckého kraje, přičemž dopis, určený p. Hesové byl předán na obecní úřad.

Z následně obdržené odpovědi o.s. Krásná Jívová, která je rovněž níže přiložena, poměrně jednoznačně vyplývá, že:

další výstavba větrných elektráren v katastru obce Jívová není přípustná.

Vzhledem k této skutečnosti by tedy zcela logicky mělo zastupitelstvo obce Jívová neodkladně učinit zejména tyto kroky:

 1. odstoupit od smlouvy o spolupráci s firmou Ventureal.s.r.o. (nyní po převodu práv s firmou Synergion s.r.o.) z roku 2006, která je již 2 roky bez jakýchkoliv sankcí vypověditelná
 2. nepodepisovat jakékoliv další smlouvy s firmou Synergion s.r.o., které mohou vážně ohrozit obec zejména po finanční stránce a opět ji zavázat k nějaké další pochybné spolupráci na něčem, co není ze zákona přípustné
 3. v jakékoliv následné změně územního plánu obce Jívová stanovit, že výstavba větrných elektráren není v katastru obce Jívová přípustná

Celý příspěvek

Dne 6.11.2013 vyvěsil obecní úřad Veřejnou zakázku – „Zajištění realizace adresného výzkumu veřejného mínění zaměřeného na postoj občanů k umístění, výstavbě a provozu větrného parku“.

Obsahem je tato  Zadávací dokumentace (dále jen ZD). Byly osloveny tři firmy, uvedené v zadávací dokumentaci, a to:

 • ppm faktum research s.r.o.
 • MEDIAN, s. r. o.
 • STEM/MARK, a. s.

Celý příspěvek

Nová studie likviduje větrné elektrárny jako čistý zdroj energie. Nejenže mají nízkou efektivitu, zatěžují krajinu a ohrožují ptactvo s netopýry, ale i přímo přispívají ke změně klimatu. Data sebraná od Texasu po Dánsko ukazují, že často dotovaná výstavba větrných turbín nemá nejen potřebný energetický, ale ani ekologický přínos.

17/402/2013/ZM Smlouva o spolupráci s firmou OSTWIND CZ s.r.o. Praha (větrné elektrárny) mat. č. 3 3.1

Zastupitelstvo města Moravský Beroun po projednání:

 1. ruší revokaci usnesení č. 18.3.c z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun konaného dne 23.11.2005, kterým zastupitelstvo města neschvaluje výstavbu větrných elektráren na katastrálním území Moravského Berouna, Nových Valteřic, Sedmi Dvorů, Čabové a Ondrášova
 2. revokuje usnesení č. 13/305/2012/ZM bod 2. z 13. zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun konaného dne 12.12.2012, kterým zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o spolupráci se společností OSTWIND CZ, s.r.o., Praha 10, IČ: 26881047, kterou se obec zavazuje v rámci zákonných možností aktivně podporovat záměr společnosti OSTWIND CZ, s.r.o. projektovat, postavit a provozovat jednu nebo více větrných elektráren na pozemcích města
 3. pověřuje radu města k jednání o odstoupení od Smlouvy o spolupráci se společností OSTWIND CZ s.r.o. ve spolupráci s právní kanceláří

Celý příspěvek

16. 10. 2013, 5:59  |  stalo se  |  OrlickoRychnovskoSvitavsko

MLADKOV – Ač jsou větrné elektrárny pro obce často výhodné, řadě lidí se v krajině nelíbí. Stopku sedmi větrným elektrárnám v okolí Lichkova a Mladkova na Králicku dávají nyní také ochránci přírody. Nechtějí je ani radní kraje. Rozhodující slovo bude mít ale ministerstvo životního prostředí.

mladkov

Celý příspěvek

25.3.2013 6:45   |   

2-01_Martin_KubaAž stamilionové investice, které v Česku vynaložily domácí a zahraniční firmy na přípravu větrných elektráren, ohrožuje plán ministerstva průmyslu a obchodu na zastavení podpory obnovitelných zdrojů. Od příštího ledna už nemá mít podle připravované novely zákona nárok na podporu žádná nová elektrárna.

Zhruba dvacítka firem, které mají rozpracovány desítky projektů na stavbu větrných parků, proto teď podle informací deníku E15 dělá jejich rychlou inventuru. Z ní vyplyne, které větrníky podnikatelé stihnou postavit ještě letos a které projekty naopak opustí. A dosavadní investice zpravidla odepíšou.

Celý příspěvek

Moravský Beroun – Větrníky v Moravském Berouně nebudou. V Nových Valteřicích ani Čabové, nikde. Záměr investora, společnost Ostwind, zvedl nebývalý odpor části obyvatel, kteří poukazovali na to, jak technologie znehodnotí krajinu a nakonec i jejich nemovitosti.

Město, které v lednu podepsalo s firmou smlouvu o spolupráci, nakonec obrátilo. Společnost Ostwind stopku od Moravského Berouna nekomentovala.

„Spadl nám kámen ze srdce,“ reagoval Pavel Kaiser.

Celý příspěvek

16.06.2010 13:02

Krásný Dvůr – Obyvatelé Krásného Dvora na Žatecku nechtějí větrné elektrárny, které měly stát poblíž zámku. Vedení obce jejich názor vyslyšelo a i přes možný finanční zisk je odmítlo.

U zámku ani v jeho širším okolí větrné elektrárny nebudou. Jasně to řekli krásnodvorští zastupitelé, kterým ležela na stole štědrá nabídka společnosti Zelená energie.

Firma Zelená energie chtěla u Brodů a Němčan vystavět několik stožárů, ale lidé sepsali petici proti jejich budování. Zastupitelé, kteří rozhodovali o budoucím vzhledu Krásného Dvora, je vyslyšeli.

Celý příspěvek