Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
Virtuální výstava
Bič na černé skládky

VE Jívová

Níže uvedený dokument, který byl mimo jiné zveřejněn na úřední desce ve Šternberku již 28.5.2013 obsahuje zrušení Změny územního plánu obce Jívová č. 3, které řeší zejména výstavbu větrného parku Jívová.

Zrušen byl hlavně z důvodu nedodržení zákonu ze strany obce Jívová v mnoha bodech, jako jsou např. ohledy k životnímu prostředí apod.

Celý příspěvek

Vážení spoluobčané,

na základě nových informací, které se mi podařilo získat ve vztahu k výstavbě větrných elektráren v naší obci – ohrožení zdraví a osobního majetku nás všech, jsem se rozhodla v pondělí 27.5.2013 na zasedání zastupitelstva obce přehodnotit své rozhodnutí a revokovat usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.11.2012 vydat změnu č.3 územního plánu týkající se výstavby větrných elektráren v Jívové.

Prosím o vaše názory, přípomínky, dotazy.

Milena Hesová – zastupitelka a občanka obce Jívová

tel.774 345 670

Níže shlédněte prezentaci, obsahující mimo jiné alarmující vizualizace toho, jak bude naše obec zdevastována po výstavbě 5-ti dalších větrných elektráren.

(klikáním na obrázky budete posouvat další stránky)

Zobrazit na celou obrazovku

Původní zpráva – 21. dubna 2013  7:00

SVATÁ HELENA -Když v loňském roce kolem nejstarší české vesnice Svatá Helena v rumunském Banátu vyrostly stožáry větrných elektráren, vadil většině lidí hlavně poničený ráz krajiny. Nikdo nečekal, jaké zdravotní problémy sebou výstavba přinese. Obyvatelé mají problémy se spánkem a trápí je bolesti hlavy.

Dne 7.1.2013 bylo na webových stránkách obce Jívová zveřejněno Oznámení o vydání změny č. 3 Územního plánu Obce Jívováve kterém se mimo jiné uvádí:

„Pro značný rozsah dokumentace, ji není možné vyvěsit na úřední desce, ani způsobem umožňujícím dálkový přístup.“
Opatření obecné povahy bude k nahlédnutí po dobu 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na níže uvedených místech:

  • Obecním úřadě Jívová, Jívová č.pop. 69, 783 69 Dolany
  • Městském úřadě Šternberk, odboru stavebním, Horní nám. 9, 785 01 Šternberk

Celý příspěvek

pdf notarsky zapis rozhod. VH-NZ 327-2012.pdf 917.41 KB
pdf notarsky zapis- zakl. listina NZ 650-2011.pdf 420.35 KB
pdf ostatni- rozhodnuti jedineho spolecnika 2.pdf 95.84 KB
pdf ostatni- rozhodnuti jedineho spolecnika.pdf 34.39 KB
pdf podpisove vzory + cP.pdf 81.16 KB
pdf smlouvy o prevodu obchod. podilu.pdf 3.06 MB
pdf ucetni zaverka2011.pdf 929.8 KB

Zdroj: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl?subjektId=isor%3a700054113&klic=5atmx3

Jívová – Mezi Jívovou a Hraničnými Petrovicemi vyrostou další větrné elektrárny. Pět. Odbor životního prostředí šternberského městského úřadu s větrníky nesouhlasil. Podle úředníků výrazně naruší krajinu.

Čtěte dál na: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/u-jivove-se-roztoci-dalsi-vetrniky-sternberk-je-pr.html

(Daniela Tauberová, Olomoucký Deník)

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVU PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, vydané Krajským úřadem Olomouckého kraje jako věcně a místně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonu (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí) podle ustanovení § 10 tohoto zákona.

Zde ke stažení:

stanovisko_vetrny_park.doc Celý příspěvek

Dovoluji si upozornit na článek na serveru http://olomoucky.denik.cz/, ve kterém najdete shrnutí čtvrtečního sezení občanů, zástupců občanských sdružení a samospráv a investorů v kulturním domě Jívová.

Starší články nejenom na zmíněném serveru najdete také zde:

http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/bude-panorama-plne-vetrniku-dalsi-chystaji-v-jivov.html

Celý příspěvek

Dne 30.7.2009 se v kulturním domě Jívová bude konat veřejné projednávání záměru Větrný park Jívová.

Jívová © Martin Dvořák 2008-9

Jívová © Martin Dvořák 2008-9

Dozvěděl jsem se, že někteří majitelé pozemků v k.ú. Jívová obdrženi podrobné informace o tomto záměru, které se však např. ke mě zatím nedostaly. Předpokládám, že pro „bydlící“, neboli přítomné občany, stačilo ono oznámení, že dokumentace je k nahlédnutí na obecním úřadu. Nicméně se mi podařilo díky jednomu příjemci těchto dokumentů získat odkaz na stránky, které se tímto projektem zabývají a které obsahují veškerou dokumentaci ke stažení.

Celý příspěvek