Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
Virtuální výstava
Bič na černé skládky

Nejstarší a nejvýznamnější stavební památkou v katastru dnešní Jívové by byl zcela určitě, ovšem za zcela jiných okolností, hrad Tepenec.

Protože však to bylo již řadu století hradní zbořeniště a celý vrch je navíc již desítky let „odkrajován“ velkolomem, nezůstalo z původní hradní stavby do dnešních dnů téměř nic. Málo patrný je zde jenom zbytek původního přikopu  a valu ve východním předhradí.

Při výzkumech byly sice nalezeny také zbytky mnohem staršího valového opevnění hradiska z pozdní doby bronzové, ale tato skutečnost je zcela zahalena rouškou dávné minulosti.

Přesto se na Tepenci stále, zejména za pomoci studentů o prázdninách, provádí archeologický výzkum (vedený dříve zejména V. Burianem).