Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
SMS Infokanál
Bič na černé skládky
Rubriky

Nejstarší a nejvýznamnější stavební památkou v katastru dnešní Jívové by byl zcela určitě, ovšem za zcela jiných okolností, hrad Tepenec.

Protože však to bylo již řadu století hradní zbořeniště a celý vrch je navíc již desítky let „odkrajován“ velkolomem, nezůstalo z původní hradní stavby do dnešních dnů téměř nic. Málo patrný je zde jenom zbytek původního přikopu  a valu ve východním předhradí.

Při výzkumech byly sice nalezeny také zbytky mnohem staršího valového opevnění hradiska z pozdní doby bronzové, ale tato skutečnost je zcela zahalena rouškou dávné minulosti.

Přesto se na Tepenci stále, zejména za pomoci studentů o prázdninách, provádí archeologický výzkum (vedený dříve zejména V. Burianem).

Inzerce

Marcel
Dobrý den, Hledám vhodný...

Martin Dvořák
Máte doma staré domácí na...

Martin Dvořák
Nabízím dopravu do Olomou...

Taťána Sládková
Nabízím krásná černá štěň...

Jana Bernátová
Nabízím dopravu z Jívové ...

Archivy