Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
Virtuální výstava
Bič na černé skládky

Jívová se může pyšnit památkou přesahujícím daleko místní obzor a význam. Dominantou, která vtiskuje zvláštní ráz panoramatickému obrazu celé obce i okolní krajiny, barokním kostelem sv. Bartoloměje. Tento kostel byl postaven v barokním stylu v období asi od roku 1717 do roku 1720. Je to stavba jednolodní, s hlavním vchodem a dvěma bočními kaplemi na západní straně, nad nimiž se zvedá ne příliš vysoká čtyřboká věž. Východní strana kostela je zakončena půlkruhovitým kněžištěm, k němuž se venku přimykají opět dvě hranolovité sakristie. Na hřebeni střechy nad hlavní lodí je malá sanctusová věžička. Památkově chráněna je také nízká ohradní zeď kolem kostela a dřívějšího hřbitova s jednoduchými vysokými branami na západní straně, s vestavěnou márnicí a s přistavěnou obytnou a hospodářskou budovou směrem k sousední bývalé faře.

Od roku 1723 začal kostelní interiér zdobit svými díly známý olomoucký barokní malíř Jan Kryštof Handke, a to několika obrazy a zejména freskami na stropě i na zdech hlavní lodi i obou kaplí, později také sérií obrazů s výjevy křížové cesty (od 1749). Na výzdobě interiéru kostela se podílela i olomoucká kamenická dílna Jana Václava Sturmera. S poutěmi a údajně i zázraky byl v minulosti spojován obraz Sedmibolestné Panny Marie, dovezený do Jívové poutníky z kláštera v polské Čenstochové v roce 1687. W. Stief v publikaci o šternberském okrese v roce 1896 napsal, že jívovský kostel vzhledem ke své nadměrné velikostí můžé pojmout až čtyři tisíce návštěvníků, což sice bylo hodně přehnané, ale v každém případě působil i působí dojmem velmi mohutným a slavnostním, zvláště po generální opravě posledních let.

Fresky J. K. Handkeho v interiéru jsou již několik let obnovovány a restaurovány. Jsou odstraňovány i nevhodné přemalby, které v kostele provedl mj. v roce 1870 Gustav Přeček ze Šternberka.