Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
SMS Infokanál
Bič na černé skládky
Rubriky

Jívová se může pyšnit památkou přesahujícím daleko místní obzor a význam. Dominantou, která vtiskuje zvláštní ráz panoramatickému obrazu celé obce i okolní krajiny, barokním kostelem sv. Bartoloměje. Tento kostel byl postaven v barokním stylu v období asi od roku 1717 do roku 1720. Je to stavba jednolodní, s hlavním vchodem a dvěma bočními kaplemi na západní straně, nad nimiž se zvedá ne příliš vysoká čtyřboká věž. Východní strana kostela je zakončena půlkruhovitým kněžištěm, k němuž se venku přimykají opět dvě hranolovité sakristie. Na hřebeni střechy nad hlavní lodí je malá sanctusová věžička. Památkově chráněna je také nízká ohradní zeď kolem kostela a dřívějšího hřbitova s jednoduchými vysokými branami na západní straně, s vestavěnou márnicí a s přistavěnou obytnou a hospodářskou budovou směrem k sousední bývalé faře.

Od roku 1723 začal kostelní interiér zdobit svými díly známý olomoucký barokní malíř Jan Kryštof Handke, a to několika obrazy a zejména freskami na stropě i na zdech hlavní lodi i obou kaplí, později také sérií obrazů s výjevy křížové cesty (od 1749). Na výzdobě interiéru kostela se podílela i olomoucká kamenická dílna Jana Václava Sturmera. S poutěmi a údajně i zázraky byl v minulosti spojován obraz Sedmibolestné Panny Marie, dovezený do Jívové poutníky z kláštera v polské Čenstochové v roce 1687. W. Stief v publikaci o šternberském okrese v roce 1896 napsal, že jívovský kostel vzhledem ke své nadměrné velikostí můžé pojmout až čtyři tisíce návštěvníků, což sice bylo hodně přehnané, ale v každém případě působil i působí dojmem velmi mohutným a slavnostním, zvláště po generální opravě posledních let.

Fresky J. K. Handkeho v interiéru jsou již několik let obnovovány a restaurovány. Jsou odstraňovány i nevhodné přemalby, které v kostele provedl mj. v roce 1870 Gustav Přeček ze Šternberka.

Inzerce

Marcel
Dobrý den, Hledám vhodný...

Martin Dvořák
Máte doma staré domácí na...

Martin Dvořák
Nabízím dopravu do Olomou...

Taťána Sládková
Nabízím krásná černá štěň...

Jana Bernátová
Nabízím dopravu z Jívové ...

Archivy