Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
Virtuální výstava
Bič na černé skládky

Zajímavé sochy, kamenné kříže a sousoší.

V Jívové je také několik nemovitých památek regionálního a místního významu.

Socha sv. Floriana s dvěma postranními postavami sv. Jana z Boha a sv. Jana Nepomuckého z roku 1867 byla po roce 1945 z místa před domem čp. 13 přemístěna jinam a dostala se do prostor pozdějšího Státního statku, ale v roce 1991 byla vrácena na původní místo v blízkosti kostela uprostřed obce a vysvěcena moravským metropolitou a olomouckým arcibiskupem Františkem Vaňákem.

Kamenný kříž se sousoším Kalvárie a sochami Panny Marie a Jana Evangelisty na náměstí je datován k roku 1836 a pochází pravděpodobně z dílny sochaře Bernanda Kulzera.

V katastru obce byla v minulosti umístěna celá řada dalších kamenných, železných i dřevěných křížů, z nichž se některé dochovaly až do dnešních dnů.

Kamenný kříž jetelového tvaru s korpusem Ukřižovaného Krista uprostřed hřbitova pochází z roku 1840 a naposledy byl restaurován v roce 1993.

Kamenný kříž s litinovým korpusem Krista u silnice do Domašova n/B. je z roku 1898, další kamenný kříž je datován k roku 1846 (u pův. č. p. 89) a dřevěný kříž u silnice do Vésky byl postaven koncem 19. století.