Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
SMS Infokanál
Bič na černé skládky
Rubriky

Z Olomouce jezdi vlak do Bruntálu. Jednou ze zastávek na trati je Jívová. Tísni se zde v jednom údolí železniční trať, řeka Bystřice a navíc sil­nice, po níž vede modrá znač­ka. Dejte se dolů po proudu kolem chatové kolonie Magdalenský mlýn. Pod kolonií tvoří železnice, řeka i silnice ostrou smyčku, téměř uzavře­ný kruh. V hrdle té smyčky jsou osamělé skály, na nichž trénují horolezci.  A jste na mís­tě, kterému se říká Malý Rab­štejn.

K Rabštejnu, dnes známé horolezecké skále, se váže několik pověstí, z nichž nejznámější vypráví o tom, jak anděl strážný zachránil před jistou smrtí odvážné­ho jezdce, který skočil ze skály, aby unikl svým mon­golským pronásledovatelům. Nemohl však uchránit život jezdcova koně, který se před skokem na okraji útesu tak bránil smrtícímu skoku, že svým kopytem vyryl do tvrdého kamene hlubokou stopu, která je do­dnes znatelná.Jiná pověst zase vypráví o skalním duchovi, který mno­hem později začal přebývat v kamenném masívu a na­bízel kolemjdoucím zrcátka hladiny, což byl vlastně odraz jejich tváří na vodní hladině Bystřice tekoucí kolem skály. Říkalo se, že kdo spatří ve vodách řeky svou tvář, tomu že podal skalní duch dar z říše kouzel. Dar umožnil uslyšet hlas prastaré skály, který večer, doprovázen melodií praskajících polínek na rozděla­ném ohýnku, vypráví všelijaké příběhy, jež se v těchto místech kdy odehrály.A protože tato skála je mnohem starší, než i kdyby se sečetly roky všech lidských životů, má stále o čem po­vídat. Skalní duch prý obývá kamennou stěnu dodnes a lidé, kteří se chystají právě zde trávit chvíle po se­tmění, se dívají do říční vody – co kdyby to byli právě oni, kterým skála na tomto místě, stvořeném pro fanta­zii, bude také vyprávět všelijaké příběhy?

(zdroj: http://majovyhonzik.wordpress.com/2011/03/25/maly-rabstejn-skalni-duch/)

Inzerce

Marcel
Dobrý den, Hledám vhodný...

Martin Dvořák
Máte doma staré domácí na...

Martin Dvořák
Nabízím dopravu do Olomou...

Taťána Sládková
Nabízím krásná černá štěň...

Jana Bernátová
Nabízím dopravu z Jívové ...

Archivy