Jívovský email !

Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com

Virtuální výstava

Bič na černé skládky

Především plný každodenní krásy, umění a zvláštního souladu ve zdánlivém nepořádku. Byla to v podstatě jen krátká doba, po kterou jsem měl možnost do tohoto světa nahlédnout, ale i přesto to byl zvláštní, intenzivní a nezapomenutelný zážitek, který lze těžko nějak popsat.

Těchto pár fotografií, které jsem měl kdysi možnost pořídit, však tento svět trochu přibližují.

Program:
1. Zahájení
2. Seznámení s oficiálními výsledky voleb
3. Složení slibu členů zastupitelstva obce ( § 69 odst. 2 Zákona o obcích)
4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
5. Volba volební a návrhové komise
6. Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva obce
7. Volba starosty, místostarosty
8. Volba finančního výboru ( předseda – členové)
9. Volba kontrolního výboru ( předseda – členové)
10. Diskuze
11. Usnesení
12. Závěr