Jívovský email !

Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com

Virtuální výstava

Bič na černé skládky

Člověku  se nezavděčíš. Zvláště takovému z vesnice, finančně neukojené, vrtulemi sužované, ale jinak v podstatě běžné, spíše lépe vypadající. Každá nová věc, která se objeví, je vždy zdrojem emocí pozitivních i negativních. Nelze uspokojit všechny. Jsou však takové věci, u kterých byste kritiku v prvotní okamžik opravdu nečekali.

Třeba taková lavička.

DSC_2314ss

Celý příspěvek

Ne webu Národní knihovny ČR v sekci Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky byla 15. července zahájena soutěž, nazvaná „Knihovna mého srdce“.

„Cílem fotografické soutěže je podnítit zájem o vytváření kultivovaného prostředí v knihovnách. Mottem soutěže je KNIHOVNA MÉHO SRDCE, protože chceme spolu s účastníky soutěže hledat často skrytou krásu knihoven, kterou lze zachytit obrazem a stručným komentářem. Výsledek může mít dopad nejen na náhled veřejnosti na konkrétní knihovnu, ale často i na popularizaci celé oblasti knih a čtení. Osvojení tohoto způsobu prezentace posílí schopnost knihoven komunikovat s médii, pro která je často obrazová prezentace hlavním předmětem zájmu.Záštitu nad fotosoutěží převzal a odborným garantem hodnotící komise (předsednictva VV SKIP) se stal fotograf Jan Šibík.“

Celý příspěvek

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVU PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, vydané Krajským úřadem Olomouckého kraje jako věcně a místně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonu (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí) podle ustanovení § 10 tohoto zákona.

Zde ke stažení:

stanovisko_vetrny_park.doc Celý příspěvek

Na základě informací od společnosti Veolia Transport Morava a.s. zveřejňuji oficiální informace o plánované uzavírce silnice III/44311 Véska – Jívová.

V termínu od 31.8. 2009 do 25.09. 2009 bude úplně uzavřena silnice III/44311 v úseku od křižovatky se silnicí III/44315 (odbočka na Pohořany) po obec Jívová. Důvodem uzavírky je oprava komunikace-pokládka asfaltového povrchu komunikace.    Po dobu uzavírky pojedou spoje linky 890701 Olomouc-Dolany-Pohořany-Jívová jezdící z/do Jívové po objízdné trase přes Bělkovické údolí. Objízdná trasa bude obousměrná. Na lince bude platit objížďkový jízdní řád a to od 14.9. do 18.9.2009. Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.

Celý příspěvek

Na Bartolomějských hodech jsem si všiml prodávaného kalendáře s fotografiemi obce Jívová a kalendáře s hasičskou tématikou. Oba kalendáře jsou výsledkem aktivity Sdružení Dobrovoných Hasičů Jívová (SDH Jívová). Jelikož se aktivně zabývám focením, je to pro mě zajímavá záležitost. Úvodní přebalová fotografie v černobílé vhodně podtrhuje celkové provedení kalendáře. Tisková kvalita i zvolený papír je na vysoké úrovni a líbil se mi. Další fotografie uvnitř však bohužel byly pro mě zklamáním. Hned první fotografie byla zřejmě dodána v nízké kvalitě neboť je neostrá a působí dojmem nedostatečného rozlišení zdrojového materiálu. Z hlavy si nepamatuji ostatní fotografie, takže je nemůžu hodnotit jednotlivě, celkově na mě však kalendář působí dojmem, že se prostě dalo dohromady pár nějakých fotografií a rozdělily se do měsíců. Na první pohled není vůbec zřejmá žádná spojitost obsahu fotografií s jejich umístěním v měsících, samozřejmě se vyskytují zimní a letní fotografie, nepřipadají mi však typické pro daný měsíc. Byly-li skutečně v jednotlivých měsících pořízeny, není to z nich poznat.

Chápu, že se jedná o, pokud se nepletu, jeden z prvních takových počinů a každý takový je třeba brát jako pozitivum. Z mého hlediska je však 130,- za takovou publikaci nepřiměřeně mnoho. Byly-li náklady na zpracování také vysoké a cena je od nich odvislá, pak kvalita tisku a zpracování bohužel převyšuje kvalitu obsahu. Jiný názor říká, že to běžní lidé takto zkoumat nebudou a budou rádi za to, co je. Myslím si však, že bez ohledu na cenu kalendáře by si obec zasloužila příště něco lepšího. Kalendář není katalogem nemovitostí, kde se publikují fotografie dokumentační a ne umělecké. Neobvyklé fotografické zpracování míst, kteří místní velmi dobře znají, je pak právě pro publikaci jako kalendář tím nejlepším řešením.

Aneb co vše lze nalézt na internetu:

Ze zápisu zasedání Senátu Národního shromáždění R. Čs. r. 1926.

(jedná se o překlad z němčiny) – originál vč. celého textu naleznete zde.

313.
Navrh poslancu F. Hodiny, H. Tichiho a druhu o pohorelych v Jivove v politickem okrese sternberskem.

Celý příspěvek

Jak jistě už většina z vás ví, ve dnech 22-23.8.2009 se u nás budou konat Bartolomějské hody. Tato akce je pořádána v rámci „Roku s architektem Bauerem v mikroregionu Moravskoberounsko“ (Svazek obcí mikroregionu Moravskoberounsko).

Sobotní program zahrnuje ukázku sportoního výcviku psů a večer pak hudební vystoupení kapely SIRIUS. V neděli se koná slavnostní bohoslužba v kostele sv. Bartoloměje a odpoledne bude hrát k tanci a poslechu záhorácká kapela Přerov.

Tato akce je propagována plakátem Městského kulturního a turistického informačního centra Moravský beroun,

Celý příspěvek

Dovoluji si upozornit na článek na serveru http://olomoucky.denik.cz/, ve kterém najdete shrnutí čtvrtečního sezení občanů, zástupců občanských sdružení a samospráv a investorů v kulturním domě Jívová.

Starší články nejenom na zmíněném serveru najdete také zde:

http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/bude-panorama-plne-vetrniku-dalsi-chystaji-v-jivov.html

Celý příspěvek