Jívovský email !
Získejte exkluzivní "jívovský" email ve formátu: jmeno.prijmeni@jivova.com
SMS Infokanál
Bič na černé skládky
Rubriky

Od roku 2011 byla uvedena do provozu modernizovaná a rekonstruovaná část budovy líhně, vybavená 60 líhňařskými aparáty a 4 inkubátory jiker, novým rozvodem vody včetně filtračního zařízení a rozkrmovacími žlaby pro rybí plůdek.

Většina provedených prací i vybavení líhně byla hrazena z finančních prostředků získaných z dotací v rámci OP Rybářství z evropských fondů, část nákladů byla hrazena z vlastních prostředků naší MO.

Vlastní líheň v budově má kapacitu na líhnutí téměř 1 milionu jiker, a to pstruha obecného a pstruha amerického duhového.

Výtěr probíhá buď na podzim (pstruh obecný), nebo na jaře (pstruh duhový). Hlavní část veškeré produkce ryb slouží k zarybnění rybářských revírů a dostává se tak do volné přírody. U pstruha obecného je vysazován buď plůdek, nebo ¼roček; pstruh duhový je vysazován až při dosažení hmotnosti cca 0,3 kg a velikosti 25-28 cm. Je to z toho důvodu, aby potravně nekonkuroval delší dobu původní populaci pstruha obecného, a sportovní rybáři je mohou lovit prakticky ihned po vysazení. U pstruha obecného je toto obtížné praktikovat, neboť delší chov v rybochovném zařízení je pro něj nepříznivý a starší jedinci se pak neadoptují v přirozeném prostředí a neumí lovit potravu – z toho důvodu je vysazován již plůdek nebo ¼roček. Umělý výtěr a vysazení plůdku do přírody zajišťuje zachování původních populací pstruha obecného, neboť vlivem zásahů člověka do ekosystémů, nadměrným počtem rybích predátorů, ale i sportovních rybářů stále ubývá ryb, které by se ve vodách přirozeně vytřely. Ubývá i vhodných míst k výtěru (trdliště), což způsobují zejména nevhodné úpravy a regulace malých potoků a říček.

Venkovní areál líhně je tvořen dvěma rybníčky, 5 betonovými sádkami a přístřeškem se žlaby. Ve žlabech pokračuje rozkrmování plůdků, zejména pstruha duhového, až do konce léta. V podzimních měsících je pstruh přemístěn po vytřídění dle velikosti na betonové sádky.

Větší betonové sádky slouží pro chov generačního stáda obou druhů pstruha – ten se přemísťuje pouze při výtěru, je doplňován mladšími a zdravými jedinci, přestárlé kusy nevhodné pro výtěr jsou vypuštěny do revírů.

V poslední fázi je pstruh umístěn do rybníčků kde probíhá jeho dokrmení do tržní velikosti cca 0,3 kg/ks. Jedna ze sádek pak slouží k přípravě ryb před distribucí – navážení požadovaného množství.

Od roku 2011 byl zahájen nově provoz Školícího a ubytovacího střediska v budově pstruží líhně. Toto zařízení bylo vybudováno a vybaveno zejména z příspěvků od Olomouckého kraje a Magistrátu města Olomouce a slouží pro aktivity rybářských kroužků, nebo výkon praxe studentů rybářských škol. Středisko je vybaveno 5 pokoji, zasedací místností, kuchyní a sociálním zařízením.

Zařízení může posloužit i našim členům rybářům při školeních a schůzích. Cílem projektu bylo hlavně rozšíření znalostí o chovu ryb mezi rybářskou mládeží i veřejností a objasnění významu vysazování ryb do volné přírody, dále pak i propagace pstruží líhně v rámci olomouckého regionu.

Školící středisko by nevzniklo bez podpory zastupitelů Olomouckého kraje, kteří zařadili náš projekt mezi „Významné projekty olomouckého kraje“ a věnovali nám v uplynulých 3 letech příspěvek ve výši cca 900 tis. Kč. Potenciál pstruží líhně je tak využit i pro vzdělávací a poznávací činnosti dětí a mládeže, ale i širší veřejnosti. V poslední době jsou to i exkurze dětí ze základních a středních škol v rámci nauky biologie ryb.

(zdroj: http://www.pstruzilihenbela.cz.tl/ a http://pstruzilihenbela.webnode.cz/)

Inzerce

Marcel
Dobrý den, Hledám vhodný...

Martin Dvořák
Máte doma staré domácí na...

Martin Dvořák
Nabízím dopravu do Olomou...

Taťána Sládková
Nabízím krásná černá štěň...

Jana Bernátová
Nabízím dopravu z Jívové ...

Archivy